Wsparcie przy kontroli dozoru jądrowego PAA

Wsparcie przy kontroli dozoru jądrowego PAA

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania
FAQ czyli
najczęściej zadawane
pytania:

W jednym miejscu zebraliśmy kwestie, które często nurtują naszych klientów. Poniżej kilka przykładowych pytań i naszych odpowiedzi. Na osobnej podstronie znajdziesz omówienie znacznie większej ilości tematów, które w ciągu wielu lat naszej współpracy z klinikami weterynaryjnymi poruszaliśmy wielokrotnie.

20 dni kalendarzowych – to średni czas obsługi złożonych przez nas wniosków. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy klient otrzymuje zezwolenie już po kilku dniach od złożenia dokumentów.

Tak. Zgodnie z przepisami wszystkie osoby pracujące z aparatem RTG muszą zostać przeszkolone w zakresie ochrony radiologicznej minimum raz na 5 lat. Niektóre osoby z zespołu (członkowie tzw. „ekipy awaryjnej”) muszą przejść takie szkolenie co najmniej raz na 2 lata.

Obowiązki związane ze stosowaniem aparatu RTG nie kończą się na uzyskaniu zezwolenia i są szczegółowo opisane w opracowanej przez nas dokumentacji stanu ochrony radiologicznej. W ramach współpracy oceniamy zgodność prowadzonej działalności z przepisami oraz warunkami wydanego zezwolenia (audyt pracowni rentgenowskiej).

Audyt pracowni rentgenowskiej jest najlepszym sposobem na kompleksową weryfikację, czy prowadzona przez Ciebie działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami.

To zależy.

Do wniosku o uzyskanie zezwolenia trzeba dołączyć opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat stosowanych środków ochrony przed promieniowaniem oraz przyrządów dozymetrycznych. Dotyczy to każdego rodzaju działalności.

Jeżeli planujesz wykorzystywać aparat rentgenowski w celach weterynaryjnych pracujący wyłącznie w trybie zdjęciowym (tj. wykonujesz pojedyncze zdjęcia RTG), nadzór inspektora nad Twoją działalnością nie jest wymagany.

Nadzór inspektora ochrony radiologicznej będzie wymagany, jeśli stosujesz tomograf komputerowy, aparat śródoperacyjny lub aparat zdjęciowy oferujący tryb fluoroskopii.