Szpital weterynaryjny AMVET

W Krakowie

Usługi zrealizowane dla klienta

Tomografia komputerowa w weterynarii

Zadanie

Kompleksowe wdrożenie wszystkich aspektów ochrony radiologicznej dla trzech pracowni rentgenowskich w szpitalu weterynaryjnym AMVET w Krakowie, w tym pracowni z aparatem śródoperacyjnym oraz pracowni z tomografem komputerowym.

Radiovet sprawnie przeprowadził nas przez całą procedurę wymaganą do uruchomienia pracowni z dwoma zdjęciowymi aparatami rentgenowskimi, pracowni tomografii komputerowej oraz sali operacyjnej wyposażonej w angiograf. Wiedza i doświadczenie zespołu RadioVet jest gwarantem wykonania wszystkich działań na najwyższym poziomie i w bardzo miłej atmosferze!

Jak to rozwiązaliśmy

Jak to rozwiązaliśmy

Przedstawiciele grupy American Heart of Poland, do której należy Amvet, nawiązali z nami współpracę na wczesnym etapie projektowym. To najlepszy możliwy moment. Pozwala nie tylko ustalić optymalne rozwiązania konstrukcyjne, ale też uniknąć potencjalnych przeszkód legalizacyjnych.

Współpracę rozpoczęliśmy już na etapie projektowania budynku, co z pewnością pozwoliło na prawidłowe przygotowanie wszystkich pomieszczeń wymagających ochrony radiologicznej.

Wytyczne projektowe

Współpraca podjęta na etapie projektowania budynku pozwala opracować autoryzowane przez inspektora ochrony radiologicznej wytyczne projektowe dla przyszłych pracowni rentgenowskich.

W przypadku dużych inwestycji, a taką jest projekt AMVET w Krakowie, jest to krok nieodzowny.

Realizacja pracowni rentgenowskich zgodnie z opracowanymi przez nas wytycznymi pozwoliła, aby późniejsza legalizacja nie znalazła się na ścieżce krytycznej do uzyskania pełnej gotowości klinicznej.

Innymi słowy – aby legalizacja pracowni nie opóźniła uruchomienia lecznicy.

Dzięki dobrej komunikacji z kierownikiem projektu po stronie AMVET opracowanie wytycznych przebiegło sprawnie, z dostępem do wszystkich wymaganych danych konstrukcyjnych.

Aparat śródoperacyjny w weterynarii

O ile zalegalizowanych weterynaryjnych pracowni rentgenowskich z aparatami zdjęciowymi oraz tomografami komputerowymi w Polsce jest całkiem sporo, a ich uruchomienie przy dobrym przygotowaniu nie nastręcza zazwyczaj istotnych trudności, o tyle legalizacja pracowni z aparatem śródoperacyjnym może być postrzegana jako wyzwanie.
Z jednej strony dlatego, że dość długo przed rozpoczęciem pracy zespół chirurgiczny musi wiedzieć, w jaki konkretnie sposób urządzenie będzie wykorzystywane (a mamy tu nieco więcej możliwości niż w przypadku aparatów zdjęciowych oraz tomografów komputerowych).
Z drugiej strony dlatego, że weterynaryjnych pracowni z aparatami śródoperacyjnymi jest niewiele, a co za tym idzie – niewiele jest modeli urządzeń funkcjonujących w trybie skopii, dla których dystrybutor będzie posiadał stosowne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki pozwalające na ich uruchomienie.
Podobnie jak przy projektowaniu osłon – podczas legalizacji aparatu śródoperacyjnego w weterynarii kluczem do sukcesu są czas i dobre przygotowanie.
W projekcie Szpitala weterynaryjnego AMVET oba te czynniki zostały prawidłowo zaplanowane.

Z pomocą Radiovet przebrnęliśmy bezproblemowo przez wszystkie aspekty prawne i formalne, co umożliwiło szybkie i sprawne uzyskanie wszystkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia pracy z urządzeniami.

Zaprojektowanie pracowni rentgenowskich i ich legalizacja to nie wszystko

Stosowanie urządzeń rentgenowskich wymaga od inwestora nie tylko uzyskania zezwoleń, ale również spełnienia innych obowiązków prawnych, w tym wdrożenia niezbędnych procesów.

Niezwłocznie po uzyskaniu zezwoleń zadbaliśmy o przeprowadzenie audytów uruchomieniowych oraz o przeszkolenie zespołu zawodowo narażonego na promieniowanie jonizujące z zakresu ochrony radiologicznej.

Prowadzimy też stały nadzór radiologiczny nad pracowniami angiografii oraz tomografii komputerowej.

Zespół szpitala AMVET w Krakowie został w profesjonalny sposób przeszkolony tak, aby zgodnie z obowiązującym prawem oraz przede wszystkim w dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie mógł użytkować aparaturę

Rezultat

Rezultat

Szpital weterynaryjny AMVET w Krakowie od 2023 roku posiada trzy uruchomione pracownie rentgenowskie:


• pracownię z dwoma urządzeniami działającymi w trybie zdjęciowym,

• pracownię z tomografem komputerowym,

• pracownię z aparatem śródoperacyjnym wykorzystywanym podczas zabiegów chirurgicznych, urologicznych, neurologicznych oraz kardiologicznych.

 

Optymalizacja kosztów

Opracowanie wytycznych projektowych pozwoliło uniknąć instalacji dodatkowych osłon w ramach zmian powykonawczych.Legalizacja pracowni bez opóźnień

Złożenie wniosków do Państwowej Agencji Atomistyki zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pozwoliło osiągnąć gotowość kliniczną bez opóźnień.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Sprawdź też Inne realizacje

Sprawdź też Inne realizacje

NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna we Wrocławiu
Przychodnia Weterynaryjna DAN-VET w Niepołomicach
Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL.MED w Gdańsku
PDF do pobrania: 20 wskazówek
PDF do pobrania:
20 wskazówek

Opracowaliśmy dla Ciebie zestaw dobrych praktyk dla lekarza weterynarii planującego uruchomienie działalności z aparatem rentgenowskim.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć legalizację pracowni lub pracę z urządzeniem rentgenowskim w terenie, zacznij wskazania swojego adresu email w formularzu poniżej. Wyślemy Ci materiał zawierający – w naszej ocenie – najważniejsze informacje w tym zakresie.

W przyszłości – raz na jakiś czas – będziemy przesyłać istotne dla Ciebie wiadomości związane z prowadzeniem działalności w narażeniu.

Skontaktuj się bezpośrednio:

Skontaktuj się bezpośrednio: