Usługi

Usługi

Kiedyś podstawową usługą Radiovet było legalizowanie weterynaryjnych pracowni rentgenowskich.

Ponieważ jednak potrzeby naszych klientów się zmieniają, stworzyliśmy kilka profili usług dopasowanych do tych potrzeb.

Projektowanie

Budujesz nową lecznicę. Przenosisz się. Planujesz pomieszczenia. Wybierasz materiały. Chcesz zawczasu skorzystać z naszej wiedzy, żeby przyszła legalizacja przebiegła bez problemów.

 • Przeprowadzamy analizę przypadku
 • Robimy wstępne obliczenia osłon
 • Identyfikujemy ryzyka
 • Rozpatrujemy różne warianty
 • Wskazujemy właściwe rozwiązania dla przyszłej pracowni rentgenowskiej
Legalizacja

Otwierasz nową placówkę. Masz lub wkrótce będziesz mieć aparat rentgenowski. Chcesz działać legalnie i potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki.

 • Obliczamy wymagane osłony stałe i ruchome
 • Przygotowujemy dokumentację techniczną pracowni
 • Opracowujemy wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki
 • Wydajemy opinię inspektora ochrony radiologicznej
 • Składamy wniosek do PAA i nadzorujemy w Twoim imieniu postępowanie
Popularny

Szkolenie

Masz zezwolenie Prezesa PAA. Wiesz, że przeszkolenie z zakresu ochrony radiologicznej jest obowiązkowe dla Ciebie oraz Twojego zespołu. Zależy Ci, żeby szkolenie było praktyczne i motywowało Twój zespół do zmiany przyjętych metod pracy.
 • Szkolimy zespół z zakresu ochrony radiologicznej
 • Pozwalamy zadawać nurtujące pytania
 • Odpowiadamy na nurtujące pytania
 • Wydajemy protokół odbycia szkolenia oraz indywidualne certyfikaty

 •  
 •  

Audyt

Masz uruchomioną pracownię oraz zezwolenie Prezesa PAA. Nie wiesz, czy realizujesz wszystkie wymagania związane z legalnym prowadzeniem pracowni. Chcesz mieć poczucie, że nadchodząca kontrola dozoru jądrowego PAA przebiegnie bez problemów.
 • Słuchamy, jak pracujesz
 • Identyfikujemy braki oraz rozbieżności
 • Ustalamy działania naprawcze
 • Wprowadzamy nowe procedury
 • Weryfikujemy wdrożenie sugestii


Inspektor

Masz zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Chcesz, abyśmy to my zajęli się nadzorem radiologicznym w Twojej placówce. • Regularnie audytujemy Twoją działalność
 • Szkolimy personel
 • Interpretujemy wyniki dozymetrii
 • Wydajemy opinie inspektora ochrony radiologicznej
 • Wspieramy przy kontrolach dozorowych PAA

Dozymetria

Współpracujesz z laboratorium, które prowadzi dla Ciebie dozymetrię. Potrzebujesz pomocy przy interpretacji odczytów. • Intepretujemy dane dozymetryczne
 • Opracowujemy indywidualne karty ewidencyjne
 • Sugerujemy zmiany w przyjętych metodach pracy
Certyfikacja

Posiadasz zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Chcesz uzyskać rozpoznawalne na rynku poświadczenie, że prowadzona przez Ciebie działalność w narażeniu jest w 100% bezpieczna.
 • Audytujemy pracownię rentgenowską metodyką Radiovet
 • Wydajemy Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego Radiovet
 • Przeprowadzamy odnowienie certyfikatu po 12 miesiącach
Kontrola

Spodziewasz się kontroli ze strony dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki lub kontrola już się rozpoczęła i potrzebujesz pomocy w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Zapoznajemy się ze stanem faktycznym
 • Ustalamy najlepsze dla Ciebie sposoby usunięcia nieprawidłowości
 • Podejmujemy w Twoim imieniu komunikację z Państwową Agencją Atomistyki
 • Doprowadzamy Twoją działalność do stuprocentowej zgodności z warunkami wydanego zezwolenia
Zaufały nam już kliniki weterynaryjne
Zaufały nam już
kliniki weterynaryjne

Skontaktuj się bezpośrednio:

Skontaktuj się bezpośrednio: