Audyt pracowni

rentgenowskiej

Audyt pracowni

rentgenowskiej

Audyt pracowni rentgenowskiej to cykl spotkań, podczas których omawiamy, czy działalność z urządzeniem rentgenowskim jest prowadzona zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia oraz obowiązującym prawem. Spotykamy się stacjonarnie w Waszej lecznicy lub poprzez telekonferencje.

Umów się na audyt
Umów się na audyt

Chcesz, żebyśmy sprawdzili Waszą pracownię rentgenowską, żeby wskazać, czy coś jest niezgodne z prawem lub zezwoleniem?

Wypełnij formularz, a w ciągu dwóch dni roboczych skontaktujemy się z Tobą. Ustalimy termin i szczegóły organizacyjne.

Umawiamy się na cykl spotkań stacjonarnie lub online. Tak czy inaczej dla naszych klientów rozmowy w ramach audytu są zwykle dość odkrywcze.

Podczas audytu identyfikujemy braki oraz rozbieżności, uzgadniamy wprowadzenie nowych procedur i wspólnie ustalamy czas na wdrożenie działań naprawczych. Na koniec, jeśli uznamy, że wszystkie sugestie zostały zaimplementowane, wystawiamy Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego Radiovet.

Certyfikat jest naszym potwierdzeniem, że zalegalizowana działalność jest prowadzona zgodnie z prawem oraz bezpieczna dla wszystkich osób, które mogą znajdować się wokół stosowanego źródła promieniowania. Jest również potwierdzeniem, że placówka jest dobrze przygotowana do kontroli inspektorów dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki.

Sprawdźmy, czy spełniacie warunki

wydanego zezwolenia

Sprawdźmy, czy spełniacie

warunki wydanego

zezwolenia

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynacie działalność, czy od lat pracujecie w narażeniu na promieniowanie, zweryfikujemy, czy działacie zgodnie z przepisami. Jeżeli dopiero uzyskaliście zezwolenie – wskażemy Wam obszary, o które musicie zadbać. Jeżeli pracujecie z aparatem RTG już od jakiegoś czasu, zidentyfikujemy i wskażemy elementy wymagające niezwłocznej poprawy.

Działalność lekarza weterynarii – o ile nie stosuje on urządzenia pracującego w trybie pracy ciągłej (np. aparatu śródoperacyjnego lub tomografu komputerowego) – nie musi być nadzorowana przez inspektora ochrony radiologicznej. Z tego względu jako właściciele lecznic możecie nie mieć świadomości, że działacie niezgodnie z prawem. Braki wychodzą dopiero w czasie kontroli prowadzonej przez dozór jądrowy Państwowej Agencji Atomistyki i mogą skutkować nakazem natychmiastowego wstrzymania stosowania urządzeń rentgenowskich.

Dlaczego warto zdecydować się na usługę

audytu pracowni rentgenowskiej

Dlaczego warto

zdecydować się na usługę

audytu pracowni

rentgenowskiej

Audyt pracowni rentgenowskiej jest praktyczną pomocą dla tych właścicieli lecznic, którzy rozumieją, że prowadzenie działalności zgodnie z przepisami nie kończy się na uzyskaniu zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki, ale wymaga wykonania określonych zadań oraz wdrożenia właściwych procedur. Dzięki oferowanej przez nas usłudze przede wszystkim poznacie swoje obowiązki, ale także zaoszczędzicie swój czas, ponieważ w ramach audytu udostępnimy Wam wzory pomocnych dokumentów, których być może obecnie Wam brakuje.

Dzięki audytowi wykonanemu bezpośrednio po legalizacji pracowni rentgenowskiej kierownicy zakładów weterynaryjnych zostają w pełni przygotowani do kontroli dozoru jądrowego ze strony Państwowej Agencji Atomistyki.

Wydawany po zakończonym audycie Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego Radiovet jest potwierdzeniem, że w dniu certyfikacji lecznica weterynaryjna spełniała wszystkie wymogi prawne związane z wykonywaniem działalności w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Zaufały nam już kliniki weterynaryjne
Zaufały nam już
kliniki weterynaryjne

Uważam, że jest wartościowy, uczy osoby pracujące przy RTG odpowiedzialności i dokładności.

Pozwala zrozumieć, że zezwolenie to nie wszystko. Jest dużo obowiązków, o które musi zadbać właściciel.

Audyt bardzo profesjonalny, efektywny i arcyedukacyjny.

Obowiązkowy punkt programu dla właściciela przychodni weterynaryjnej.

Historie kilku naszych realizacji
Historie kilku naszych
realizacji
NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna we Wrocławiu
Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL.MED w Gdańsku
Przychodnia Weterynaryjna DAN-VET w Niepołomicach

Tak zwykle wygląda audyt pracowni

krok po kroku

Tak zwykle wygląda

audyt pracowni

krok po kroku

Audyt
wstępny

Kompleksowo sprawdzamy, jak przebiega praca w narażeniu. Przechodzimy przez scenariusz audytowy. Identyfikujemy braki i rozbieżności. Tworzymy listę wytycznych.

Działania
korekcyjne

Wyznaczamy czas na uzupełnienie braków oraz likwidację rozbieżności. Jesteśmy do dyspozycji na ewentualne konsultacje.

Audyt
końcowy

Przeprowadzamy ponowną weryfikację obszarów zidentyfikowanych w audycie wstępnym jako rozbieżności względem stanu oczekiwanego.

Wydanie Certyfikatu Bezpieczeństwa Radiologicznego

Jeśli został osiągnięty wymagany stan ochrony radiologicznej, wydajemy Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego.

Zasady współpracy
Zasady współpracy

Konsultant

Realizujemy zadania specjalne. Omawiamy przyszłe zlecenia. Doradzamy. Projektujemy. Usprawniamy istniejące procesy. Przygotowujemy do planowanej kontroli. Umawiamy się na jednorazowe lub regularne konsultacje oraz stawkę godzinową.

Wykonawca

Wykonujemy konkretne zlecenie ze standardowej listy realizowanych usług. Legalizujemy, szkolimy, audytujemy, certyfikujemy. Ustalamy kosztorys prac oraz sposób rozliczenia.

Inspektor

Prowadzimy regularny nadzór działalności w narażeniu. Ustalamy stawkę abonamentową i zasady współpracy, podpisujemy umowę.

RADIOVET to zespół
doświadczonych inspektorów
ochrony radiologicznej
RADIOVET to zespół
doświadczonych inspektorów
ochrony radiologicznej

Wiemy, że praca z promieniowaniem jonizującym musi być zarówno bezpieczna, jak i dopasowana do realiów i potrzeb biznesowych użytkowników urządzeń rentgenowskich.

PDF do pobrania: 20 wskazówek
PDF do pobrania:
20 wskazówek

Opracowaliśmy dla Ciebie zestaw dobrych praktyk dla lekarza weterynarii planującego uruchomienie działalności z aparatem rentgenowskim.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć legalizację pracowni lub pracę z urządzeniem rentgenowskim w terenie, zacznij wskazania swojego adresu email w formularzu poniżej. Wyślemy Ci materiał zawierający – w naszej ocenie – najważniejsze informacje w tym zakresie.

W przyszłości – raz na jakiś czas – będziemy przesyłać istotne dla Ciebie wiadomości związane z prowadzeniem działalności w narażeniu.

Masz pytania? Może poniżej znajdziesz odpowiedzi:
Masz pytania? Może poniżej
znajdziesz odpowiedzi:

Obowiązki związane ze stosowaniem aparatu RTG nie kończą się na uzyskaniu zezwolenia i są szczegółowo opisane w opracowanej przez nas dokumentacji stanu ochrony radiologicznej. W ramach współpracy oceniamy zgodność prowadzonej działalności z przepisami oraz warunkami wydanego zezwolenia.

Audyt pracowni rentgenowskiej jest najlepszym sposobem na kompleksową weryfikację, czy prowadzona przez Ciebie działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami.

Przepisy nie regulują wprost kwestii przytrzymywania zwierząt przez opiekunów zwierząt podczas ekspozycji. Z perspektywy ochrony radiologicznej na pewno najlepszym wyborem byłaby sedacja, znieczulenie zwierzęcia, ale w praktyce takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Dlatego dopuszczalna jest sytuacja, w której zwierzę jest trzymane w trakcie ekspozycji przez opiekuna, pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. Opiekun musi być osobą pełnoletnią, nie może być w ciąży i musi być zabezpieczony osłonami osobistymi (fartuch ołowiany, rękawice, osłona tarczycy).

Nie. Przy rutynowej pracy lekarze nie mogą przytrzymywać zwierząt przy prowadzeniu ekspozycji. Takie działanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej.

Każdy, kto będzie pracował z aparatem RTG (również właściciel), musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Prowadzenie ewidencji ekspozycji nie jest wymagane przepisami prawa, ale zazwyczaj jest integralnym warunkiem wydanego zezwolenia i to zezwolenie określa dokładny sposób jej prowadzenia. Najczęściej ewidencja dla standardowych, zdjęciowych aparatów RTG wymaga zapisywania daty przeprowadzenia ekspozycji, danych pracownika wykonującego ekspozycję oraz wykonanej liczby zdjęć.

Tak. Działamy na terenie całego kraju.

Skontaktuj się bezpośrednio:

Skontaktuj się bezpośrednio: