Wsparcie przy kontroli

dozoru jądrowego PAA

Wsparcie przy kontroli

dozoru jądrowego PAA

Niezależnie od tego, czy Twoja działalność jest przedmiotem planowej, czy też doraźnej kontroli ze strony dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki, należy się do niej jak najlepiej przygotować oraz jak najskuteczniej zrealizować wymagania inspektorów.

Jeśli masz informację o zaplanowanej kontroli PAA, skontaktuj się z nami. Zidentyfikujemy nieprawidłowości w Twojej działalności oraz wskażemy niezbędne i pilne działania korekcyjne jeszcze przed wizytą inspektorów. Po kontroli PAA pomożemy Ci odpowiedzieć na otrzymane wezwanie oraz przygotować lub zaktualizować wymagane dokumenty. Pomożemy doprowadzić Twoją pracownię do stanu oczekiwanej zgodności z wymaganiami ochrony radiologicznej.

Kontrola PAA

nie musi być stresująca

Kontrola PAA

nie musi być

stresująca

Pierwsza wizyta dozoru jądrowego w lecznicy wiąże się z mieszanką zaskoczenia oraz stresu. Uprawnienia inspektorów są szerokie. Szersze niż spodziewają się tego właściciele praktyk weterynaryjnych. Dość szybko podczas kontroli PAA okazuje się, że uzyskanie zezwolenia oraz instalacja osłon to zdecydowanie za mało, żeby kontrola przebiegła płynnie.

Nasi klienci mówią nam, że gdyby podjęli współpracę wcześniej, pewnych przykrych konsekwencji udałoby się uniknąć.
Jeśli chcesz mieć pewność, że nadchodząca kontrola PAA odbędzie się bez zaskoczeń – skontaktuj się z nami. Nie wszystko da się naprawić, ale dużo można.

Dlaczego warto zdecydować się na wsparcie

przy kontroli dozoru jądrowego

Dlaczego warto

zdecydować się na 

wsparcie przy kontroli

dozoru jądrowego

Właściciele praktyk weterynaryjnych, których działalność nie wymaga stałego nadzoru inspektora ochrony radiologicznej, mogą czuć się pozostawieni sami sobie. Praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące wiąże się z szeregiem obowiązków. Część z nich łatwo przeoczyć.

Musimy podkreślić, że brak wiedzy nie zwalnia z odpowiedzialności. Naszą rolą jest pomoc w zdobyciu wymaganej wiedzy oraz we wdrożeniu odpowiednich procedur. Nawet jeśli nie udało się tego zrobić od razu po uzyskaniu zezwolenia, warto to rzetelnie zrobić przed kontrolą lub bezpośrednio po kontroli.

Zaufały nam już kliniki weterynaryjne
Zaufały nam już
kliniki weterynaryjne
Historie kilku naszych realizacji
Historie kilku naszych
realizacji
NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna we Wrocławiu
Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL.MED w Gdańsku
Przychodnia Weterynaryjna DAN-VET w Niepołomicach

Tak zwykle wygląda wsparcie

przy kontroli dozorowej

Tak zwykle wygląda

wsparcie przy

kontroli dozorowej

Zebranie informacji

Przeprowadzamy audyt wstępny lub zapoznajemy się z protokołem kontrolnym dozoru jądrowego.

Plan korekcyjny

Dzielimy zadania na pilne i ważne. Ustalamy plan wdrożenia działań naprawczych.

Realizacja wytycznych

Odpowiadamy na protokół kontrolny dozoru jądrowego. Spowiadamy się ze zrealizowanych zadań. Dosyłamy wymagane dokumenty.

Zasady współpracy
Zasady współpracy

Konsultant

Realizujemy zadania specjalne. Omawiamy przyszłe zlecenia. Doradzamy. Projektujemy. Usprawniamy istniejące procesy. Przygotowujemy do planowanej kontroli. Umawiamy się na jednorazowe lub regularne konsultacje oraz stawkę godzinową.

Wykonawca

Wykonujemy konkretne zlecenie ze standardowej listy realizowanych usług. Legalizujemy, szkolimy, audytujemy, certyfikujemy. Ustalamy kosztorys prac oraz sposób rozliczenia.

Inspektor

Prowadzimy regularny nadzór działalności w narażeniu. Ustalamy stawkę abonamentową i zasady współpracy, podpisujemy umowę.

RADIOVET to zespół
doświadczonych inspektorów
ochrony radiologicznej
RADIOVET to zespół
doświadczonych inspektorów
ochrony radiologicznej

Wiemy, że praca z promieniowaniem jonizującym musi być zarówno bezpieczna, jak i dopasowana do realiów i potrzeb biznesowych użytkowników urządzeń rentgenowskich.

PDF do pobrania: 20 wskazówek
PDF do pobrania:
20 wskazówek

Opracowaliśmy dla Ciebie zestaw dobrych praktyk dla lekarza weterynarii planującego uruchomienie działalności z aparatem rentgenowskim.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć legalizację pracowni lub pracę z urządzeniem rentgenowskim w terenie, zacznij wskazania swojego adresu email w formularzu poniżej. Wyślemy Ci materiał zawierający – w naszej ocenie – najważniejsze informacje w tym zakresie.

W przyszłości – raz na jakiś czas – będziemy przesyłać istotne dla Ciebie wiadomości związane z prowadzeniem działalności w narażeniu.

Masz pytania? Może poniżej znajdziesz odpowiedzi:
Masz pytania? Może poniżej
znajdziesz odpowiedzi:

Tak. Organy dozoru jądrowego przeprowadzają kontrole okresowe. Zgodnie z programem kontroli dozorowych opublikowanym na stronie internetowej PAA w samym roku 2022 ma zostać przeprowadzonych 116 kontroli weterynaryjnych aparatów rentgenowskich. Oprócz inspekcji okresowych przeprowadzane są także kontrole doraźne, najczęściej w wyniku przekazania informacji o nieprawidłowościach przez pracowników/ sąsiadów / podmioty konkurencyjne / inne jednostki administracji publicznej.

O kontroli okresowej PAA informuje z wyprzedzeniem. Kontrole doraźne (w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów) są przeprowadzane bez zapowiedzi.

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do kontroli jest przeprowadzenie audytu pracowni rentgenowskiej. Pozwoli to na kompleksową weryfikację, czy prowadzona przez Ciebie działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami.

Stosowanie urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące bez zezwolenia jest niezgodne z przepisami i podlega karze. Natychmiastowe zaprzestanie stosowania urządzenia oraz rozpoczęcie legalizacji pracowni może być okolicznością łagodzącą na etapie wymierzania kary przez dozór jądrowy.

W sytuacji kontroli dozorowej działalności bez zezwolenia zalecamy ścisłą współpracę z organem kontrolnym.

Tak. Działamy na terenie całego kraju.

Skontaktuj się bezpośrednio:

Skontaktuj się bezpośrednio: