Certyfikat Bezpieczeństwa

Radiologicznego

Certyfikat Bezpieczeństwa

Radiologicznego

Jako niezależna jednostka certyfikująca przeprowadzimy ocenę zgodności Twojego systemu ochrony radiologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach. Wynikiem akceptacji Twojego programu zapewnienia jakości i pozytywnej oceny jego działania w codziennej praktyce będzie wydany przez nas Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego.

Ocena zgodności systemu

ochrony radiologicznej

Ocena zgodności systemu

ochrony radiologicznej

Naszą misją jest budowanie świadomości wśród lekarzy weterynarii na temat zagrożeń związanych z wykorzystywaniem promieniowania X, a także w zakresie ich prawnych obowiązków dotyczących ochrony radiologicznej. Nasi klienci wiedzą, że poza uzyskaniem zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie aparatu RTG, z taką działalnością wiąże się wiele zadań, które należy systematycznie realizować.

Inspektorzy ochrony radiologicznej w Radiovet regularnie prowadzą ocenę zgodności realizowanych przez naszych klientów działań z wymaganiami określonymi w przepisach. Jeżeli ocena jest pozytywna, wystawiamy Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego.
Certyfikat jest potwierdzeniem, że w dniu jego wystawienia wszystkie postanowienia ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony radiologicznej, a także warunki określone w zezwoleniu Państwowej Agencji Atomistyki są należycie realizowane.

Jak uzyskać certyfikat

bezpieczeństwa radiologicznego?

Jak uzyskać certyfikat

bezpieczeństwa radiologicznego?

  • Przeprowadzimy audyt Twojej działalności i wskażemy obszary wymagające wdrożenia lub poprawy
  • Wspólnie ustalimy termin na uzupełnienie braków
  • Po upływie ustalonego czasu zweryfikujemy, czy poprawnie zrealizowałeś określone przez nas zadania
  • Wystawimy Certyfikat Bezpieczeństwa Radiologicznego po potwierdzeniu działania zgodnego z przepisami i zezwoleniem


Zalecamy recertyfikację po roku od daty wystawienia certyfikatu.

Zaufały nam już kliniki weterynaryjne
Zaufały nam już
kliniki weterynaryjne
Historie kilku naszych realizacji
Historie kilku naszych
realizacji
NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna we Wrocławiu
Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL.MED w Gdańsku
Przychodnia Weterynaryjna DAN-VET w Niepołomicach
Zasady współpracy
Zasady współpracy

Konsultant

Realizujemy zadania specjalne. Omawiamy przyszłe zlecenia. Doradzamy. Projektujemy. Usprawniamy istniejące procesy. Przygotowujemy do planowanej kontroli. Umawiamy się na jednorazowe lub regularne konsultacje oraz stawkę godzinową.

Wykonawca

Wykonujemy konkretne zlecenie ze standardowej listy realizowanych usług. Legalizujemy, szkolimy, audytujemy, certyfikujemy. Ustalamy kosztorys prac oraz sposób rozliczenia.

Inspektor

Prowadzimy regularny nadzór działalności w narażeniu. Ustalamy stawkę abonamentową i zasady współpracy, podpisujemy umowę.

RADIOVET to zespół
doświadczonych inspektorów
ochrony radiologicznej
RADIOVET to zespół
doświadczonych inspektorów
ochrony radiologicznej

Wiemy, że praca z promieniowaniem jonizującym musi być zarówno bezpieczna, jak i dopasowana do realiów i potrzeb biznesowych użytkowników urządzeń rentgenowskich.

PDF do pobrania: 20 wskazówek
PDF do pobrania:
20 wskazówek

Opracowaliśmy dla Ciebie zestaw dobrych praktyk dla lekarza weterynarii planującego uruchomienie działalności z aparatem rentgenowskim.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć legalizację pracowni lub pracę z urządzeniem rentgenowskim w terenie, zacznij wskazania swojego adresu email w formularzu poniżej. Wyślemy Ci materiał zawierający – w naszej ocenie – najważniejsze informacje w tym zakresie.

W przyszłości – raz na jakiś czas – będziemy przesyłać istotne dla Ciebie wiadomości związane z prowadzeniem działalności w narażeniu.

Masz pytania? Może poniżej znajdziesz odpowiedzi:
Masz pytania? Może poniżej
znajdziesz odpowiedzi:

Tak. Działamy na terenie całego kraju.

Skontaktuj się bezpośrednio:

Skontaktuj się bezpośrednio: