Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia?

We wpisie przeczytasz

Chcesz kupić do swojej lecznicy aparat RTG, ale zniechęca Cię wizja formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia PAA? Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku.

Zacznijmy jednak od tego, w którym momencie inwestycji składa się wniosek. O zezwolenie na wykonywanie działalności z aparatem RTG możemy starać się dopiero wtedy, kiedy nasza pracownia jest całkowicie gotowa (osłony stałe, jeżeli są wymagane, muszą być już zamontowane).  Musimy też być pewni, jakiego urządzenia będziemy używać (nazwa i model urządzenia) i od którego dostawcy je kupimy.

Wniosek o wydanie zezwolenia

Najważniejszym dokumentem jest oczywiście sam wniosek. Uzupełniamy go o między innymi o dane naszej działalności, dane inspektora ochrony radiologicznej (jeżeli jest wymagany nadzór IOR), nazwę urządzenia i dane dostawcy oraz o wartości limitów dawek, jakie od naszej działalności będą mogli otrzymać nasi pracownicy i osoby „z ogółu ludności”, tzn. na przykład opiekunowie zwierząt lub mieszkańcy budynku, w którym znajduje się pracownia. Musimy też określić, jak będziemy kontrolować narażenie poszczególnych osób na promieniowanie wytwarzane przez generator rentgenowski, to znaczy jaki rodzaj dozymetrii będziemy prowadzić i jak będziemy szacować wartości otrzymanych dawek.

Załączniki do wniosku

Oprócz samego wniosku do PAA należy złożyć szereg innych dokumentów, a mianowicie:

  • Program zapewnienia jakości, czyli opis procedur gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizację narażenia pracowników i innych osób,
  • Dokumentację techniczną pracowni, czyli szczegółowy opis pomieszczenia pracowni, wraz z parametrami zainstalowanych osłon stałych, ruchomych oraz osobistych, znajdujących się na wyposażeniu
  • Opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat środków ochrony przed promieniowaniem oraz przyrządów dozymetrycznych stosowanych w jednostce. Dostarczenie opinii jest konieczne, nawet jeżeli sam nadzór inspektora nad działalnością nie jest wymagany,
  • Program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, opisujący zakres i częstotliwość szkoleń,
  • Analizę możliwości wystąpienia narażenia przypadkowego oraz opis systemu rejestracji takiego zdarzenia,
  • Instrukcję pracy z aparatem RTG.

Podsumowanie

Przygotowanie wniosku oraz dokumentów towarzyszących będzie problematyczne dla osoby, która nie zajmuje się tym na co dzień, dlatego zdecydowana większość lekarzy weterynarii decyduje się skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej w tym zakresie. W Radiovet po latach doświadczeń wypracowaliśmy metodykę pracy przy legalizacji pracowni rentgenowskiej, dzięki której uzyskanie zezwolenia trwa średnio 20 dni od złożenia wniosku. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, tak aby cały proces przebiegał w urzędzie maksymalnie sprawnie.

Newsletter

W naszym newsletterze regularnie wysyłamy informacje przydatne dla lekarzy weterynarii. Zapisz się poniżej:

We wpisie przeczytasz

Newsletter

W naszym newsletterze regularnie wysyłamy informacje przydatne dla lekarzy weterynarii. Zapisz się poniżej: