O NAS

Funkcjonujemy w obszarze ochrony radiologicznej dla weterynarii z naciskiem na legalizację pracowni rentgenowskich, tj.: uzyskiwanie zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Głównymi klientami naszej firmy są praktyki weterynaryjne planujące wzbogacić ofertę diagnostyczną o urządzenia wykorzystujące promieniowanie X (m.in.: stacjonarne i mobilne zdjęciowe aparaty RTG, tomografy komputerowe, śródoperacyjne aparaty rentgenowskie z fluoroskopią – ramię C, stomatologiczne aparaty rentgenowskie) Dzięki współpracy z renomowanymi dystrybutorami sprzętu RTG oraz producentami osłon radiologicznych gwarantujemy naszym klientom kompleksowość oraz spójność realizowanej usługi.

Posiadamy aktualne uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej wydane przez Prezesa Państwowej Atomistyki, niezbędne przy opiniowaniu dokumentacji technicznej pracowni rentgenowskiej oraz świadczeniu wewnętrznej usługi nadzoru w Państwa lecznicy.

Wspieramy właścicieli praktyk weterynaryjnych w podjęciu właściwych decyzji na etapie wyboru sprzętu, aranżacji lokalu, czy też instalacji osłon radiologicznych. W proponowanych rozwiązaniach kładziemy nacisk na minimalizację narażenia na promieniowanie jonizujące, uwzględniając jednocześnie aspekt optymalizacji niezbędnych do poniesienia kosztów inwestycyjnych. Konsultacje prowadzimy w sposób rzetelny. Mając na uwadze długotrwałe zadowolenie klientów z uruchomionej pracowni możemy doradzić, ale i odradzić pewne rozwiązania. Działamy na obszarze całego kraju i możemy pochwalić się 100% skutecznością uzyskiwania zezwoleń.

Poprzez publikacje w pismach branżowych oraz oferowane dedykowane szkolenia zamknięte dbamy o kształcenie lekarzy weterynarii w obszarze bezpiecznego prowadzenia działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

POLECAMY

Jak sprawnie, bezpiecznie i skutecznie uruchomić pracownię rentgenowską? Legalizacja stosowania aparatury wytwarzającej promieniowanie jonizujące w praktyce weterynaryjnej.

Weterynaria w praktyce 2018

POLECAMY

O co powinien zadbać właściciel praktyki weterynaryjnej przy prowadzeniu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej?

Weterynaria w praktyce 2019

O NAS

Funkcjonujemy w obszarze ochrony radiologicznej dla weterynarii z naciskiem na legalizację pracowni rentgenowskich, tj.: uzyskiwanie zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Głównymi klientami naszej firmy są praktyki weterynaryjne planujące wzbogacić ofertę diagnostyczną o urządzenia wykorzystujące promieniowanie X (m.in.: stacjonarne i mobilne zdjęciowe aparaty RTG, tomografy komputerowe, śródoperacyjne aparaty rentgenowskie z fluoroskopią – ramię C, stomatologiczne aparaty rentgenowskie) Dzięki współpracy z renomowanymi dystrybutorami sprzętu RTG oraz producentami osłon radiologicznych gwarantujemy naszym klientom kompleksowość oraz spójność realizowanej usługi.

Posiadamy aktualne uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej wydane przez Prezesa Państwowej Atomistyki, niezbędne przy opiniowaniu dokumentacji technicznej pracowni rentgenowskiej oraz świadczeniu wewnętrznej usługi nadzoru w Państwa lecznicy.

Wspieramy właścicieli praktyk weterynaryjnych w podjęciu właściwych decyzji na etapie wyboru sprzętu, aranżacji lokalu, czy też instalacji osłon radiologicznych. W proponowanych rozwiązaniach kładziemy nacisk na minimalizację narażenia na promieniowanie jonizujące, uwzględniając jednocześnie aspekt optymalizacji niezbędnych do poniesienia kosztów inwestycyjnych. Konsultacje prowadzimy w sposób rzetelny. Mając na uwadze długotrwałe zadowolenie klientów z uruchomionej pracowni możemy doradzić, ale i odradzić pewne rozwiązania. Działamy na obszarze całego kraju i możemy pochwalić się 100% skutecznością uzyskiwania zezwoleń.

Poprzez publikacje w pismach branżowych oraz oferowane dedykowane szkolenia zamknięte dbamy o kształcenie lekarzy weterynarii w obszarze bezpiecznego prowadzenia działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

POLECAMY

Jak sprawnie, bezpiecznie i skutecznie uruchomić pracownię rentgenowską? Legalizacja stosowania aparatury wytwarzającej promieniowanie jonizujące w praktyce weterynaryjnej.

Weterynaria w praktyce 2018

POLECAMY

O co powinien zadbać właściciel praktyki weterynaryjnej przy prowadzeniu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej?

Weterynaria w praktyce 2019

O NAS

Funkcjonujemy w obszarze ochrony radiologicznej dla weterynarii z naciskiem na legalizację pracowni rentgenowskich, tj.: uzyskiwanie zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Głównymi klientami naszej firmy są praktyki weterynaryjne planujące wzbogacić ofertę diagnostyczną o urządzenia wykorzystujące promieniowanie X (m.in.: stacjonarne i mobilne zdjęciowe aparaty RTG, tomografy komputerowe, śródoperacyjne aparaty rentgenowskie z fluoroskopią – ramię C, stomatologiczne aparaty rentgenowskie) Dzięki współpracy z renomowanymi dystrybutorami sprzętu RTG oraz producentami osłon radiologicznych gwarantujemy naszym klientom kompleksowość oraz spójność realizowanej usługi.

Posiadamy aktualne uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej wydane przez Prezesa Państwowej Atomistyki, niezbędne przy opiniowaniu dokumentacji technicznej pracowni rentgenowskiej oraz świadczeniu wewnętrznej usługi nadzoru w Państwa lecznicy.

Wspieramy właścicieli praktyk weterynaryjnych w podjęciu właściwych decyzji na etapie wyboru sprzętu, aranżacji lokalu, czy też instalacji osłon radiologicznych. W proponowanych rozwiązaniach kładziemy nacisk na minimalizację narażenia na promieniowanie jonizujące, uwzględniając jednocześnie aspekt optymalizacji niezbędnych do poniesienia kosztów inwestycyjnych. Konsultacje prowadzimy w sposób rzetelny. Mając na uwadze długotrwałe zadowolenie klientów z uruchomionej pracowni możemy doradzić, ale i odradzić pewne rozwiązania. Działamy na obszarze całego kraju i możemy pochwalić się 100% skutecznością uzyskiwania zezwoleń.

Poprzez publikacje w pismach branżowych oraz oferowane dedykowane szkolenia zamknięte dbamy o kształcenie lekarzy weterynarii w obszarze bezpiecznego prowadzenia działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

POLECAMY

Jak sprawnie, bezpiecznie i skutecznie uruchomić pracownię rentgenowską? Legalizacja stosowania aparatury wytwarzającej promieniowanie jonizujące w praktyce weterynaryjnej.

Weterynaria w praktyce 2018

POLECAMY

O co powinien zadbać właściciel praktyki weterynaryjnej przy prowadzeniu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej?

Weterynaria w praktyce 2019