SKUTECZNIE LEGALIZUJEMY
WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE

SKUTECZNIE LEGALIZUJEMY
WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE
FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia zapytania przez formularz kontaktowy dot. przygotowania projektu osłon stałych, przygotowania dokumentacji ochrony radiologicznej, nadzoru inspektora ochrony radiologicznej nad pracownią rentgenowską, przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej oraz aktualizacji istniejącego zezwolenia przez firmę RADIOVET Łukasz Zandberg z siedzibą w Warszawie przy ul. Osikowej 1/26, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L.2016.119.1.).