OFERTA

RADIOVET oferuje kilka pakietów usług dopasowanych do potrzeb klientów, profilu prowadzonej działalności czy też aktualnego etapu inwestycyjnego. Opis każdego z pakietów znajdziecie Państwo poniżej. Wyboru właściwej usługi dokonujemy na drodze przeprowadzonych konsultacji.

PAKIET

AUDYTY PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

Właściciel praktyki weterynaryjnej musi zagwarantować, że działalność prowadzona w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zgodna z warunkami wydanego zezwolenia oraz zgodna z wymogami stawianymi przez zapisy w obowiązujących aktach prawnych. 

 RADIOVET oferuje usługę okresowych audytów istniejących pracowni oraz pilnych audytów pracowni przed kontrolami przeprowadzanymi przez Inspektorów Dozoru Jądrowego Państwową Agencję Atomistyki.

OFERTA

RADIOVET oferuje kilka pakietów usług dopasowanych do potrzeb klientów, profilu prowadzonej działalności czy też aktualnego etapu inwestycyjnego. Opis każdego z pakietów znajdziecie Państwo poniżej. Wyboru właściwej usługi dokonujemy na drodze przeprowadzonych konsultacji.

PAKIET

AUDYTY PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

Właściciel praktyki weterynaryjnej musi zagwarantować, że działalność prowadzona w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zgodna z warunkami wydanego zezwolenia oraz zgodna z wymogami stawianymi przez zapisy w obowiązujących aktach prawnych. 

 RADIOVET oferuje usługę okresowych audytów istniejących pracowni oraz pilnych audytów pracowni przed kontrolami przeprowadzanymi przez Inspektorów Dozoru Jądrowego Państwową Agencję Atomistyki.

OFERTA

RADIOVET oferuje kilka pakietów usług dopasowanych do potrzeb klientów, profilu prowadzonej działalności czy też aktualnego etapu inwestycyjnego. Opis każdego z pakietów znajdziecie Państwo poniżej. Wyboru właściwej usługi dokonujemy na drodze przeprowadzonych konsultacji.

PAKIET

AUDYT PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

Właściciel praktyki weterynaryjnej musi zagwarantować, że działalność prowadzona w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zgodna z warunkami wydanego zezwolenia oraz zgodna z wymogami stawianymi przez zapisy w obowiązujących aktach prawnych. 

 RADIOVET oferuje usługę okresowych audytów istniejących pracowni oraz pilnych audytów pracowni przed kontrolami przeprowadzanymi przez Inspektorów Dozoru Jądrowego Państwową Agencję Atomistyki.