Jak kontrolować narażenie pracowników na promieniowanie jonizujące?

Narażenie pracowników na promieniowanie można (a właściwie – należy) kontrolować poprzez zastosowanie właściwego rodzaju dozymetrii – tj. metody pomiarowej dawek promieniowania jonizującego przyjętych przez pracowników w danym czasie. W przypadku weterynaryjnych pracowni rentgenowskich stosuje się dwa rodzaje dozymetrii – dozymetrię środowiskową albo dozymetrię indywidualną. Wybór właściwego rodzaju zależy od wielkości lecznicy, liczby pracowników pracujących z aparatem rentgenowskim czy też przyjętego sposobu pracy ze źródłem. RADIOVET w ramach współpracy dopasowuje typ dozymetrii do Państwa potrzeb oraz wskazuje akredytowane podmioty, które taką dozymetrię mogą dla Państwa prowadzić.