Czy w pracy terenowej z aparatem rentgenowskich też potrzebne jest zezwolenie?

Tak, jest potrzebne. Jest to jednak inne zezwolenie niż w przypadku stacjonarnego stosowania aparatury RTG. W przypadku pracy terenowej oczywiście nie ma potrzeby uruchamiania pracowni rentgenowskiej, chyba że planujemy stosować aparaturę RTG zarówno w pracowni jak i poza nią. RADIOVET pomaga wuzyskaniu zezwolenia na wykorzystywanie aparatury RTG w terenie.