Czy przy weterynaryjnych pracowniach rentgenowskich trzeba wydzielać sterownię?

Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Wyzwalanie promieniowania może odbywać się z tego samego pomieszczenia, o ile zastosujemy osłony gwarantujące, że osoba przeprowadzająca ekspozycję nie zostanie narażona na dawkę promieniowania przekraczającą przyjęte limity użytkowe lub poziomy graniczne.

Jeśli z jakichś względów wyzwalanie promieniowania będzie odbywało się z drugiego pomieszczenia, to takie pomieszczenie będziemy musieli nazwać sterownią i włączyć je w obszar pracowni rentgenowskiej. A to z kolei oznacza, że pomieszczenie wydzielone na sterownię musi spełniać warunek tzw. terenu nadzorowanego – dostęp osób postronnych do pomieszczenia musi być nadzorowany.

W przypadku urządzeń pracujących w trybie pracy ciągłej oraz emitujących stosunkowo duże dawki promieniowania (np. tomograf komputerowy) – wydzielenie sterowni wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem.