Czy pracownia rentgenowska może pełnić też inny charakter funkcjonalny w lecznicy?

Najbardziej komfortowa sytuacja jest wtedy, kiedy możemy sobie pozwolić na wydzielenie na pracownię rentgenowską oddzielnego pomieszczenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasem zdarza się, że aparat rentgenowski umieszczamy w dużym pomieszczeniu pełniącym jednocześnie funkcję np. gabinetu zabiegowego. Nie ma do tego przeciwwskazań, o ile zagwarantujemy, że pomieszczenie to będzie spełniało warunki tzw. terenu nadzorowanego, tj. dostęp osób do tego pomieszczenia będzie nadzorowany – osoby postronne nie będą miały dostępu do urządzenia RTG.