Czy może się zdarzyć, że Państwowa Agencja Atomistyki nie wyda zezwolenia?

Oczywiście może się tak zdarzyć. Dokumenty składane wraz z wnioskiem są bardzo wnikliwie analizowane przez Inspektorów Dozoru Jądrowego przed wydaniem zezwolenia i jakiekolwiek braki formalne lub merytoryczne mogą być podstawą do odrzucenia wniosku. Zestawy dokumentów opracowywane przez RADIOVET cieszą się opinią jednych z najlepszych dostępnych na rynku. Poparciem tego stwierdzenia jest 100% skuteczność uzyskiwania zezwoleń przez naszych klientów oraz stała w tym zakresie współpraca z dystrybutorami sprzętu. Jeśli Państwowa Agencja Atomistyki odrzuciła złożony przez Państwa wniosek – zapewne nie był to wniosek opracowywany przez RADIOVET. Chętnie pomożemy w takiej sytuacji.