Co nam grozi za stosowanie aparatu rentgenowskiego bez zezwolenia?

Reglamentacja dostępu do źródeł promieniowania jonizującego, niejasna procedura uzyskiwania zezwolenia, chęć ograniczenia kosztów, brak świadomości zagrożeń wynikających z narażenia na promieniowanie jonizujące – te lub inne czynniki powodują, że istnieje szara strefa praktyk weterynaryjnych, w których aparaty rentgenowskie wykorzystywane są bez zezwolenia. Dotyczy to najczęściej aparatów z rynku wtórnego kupionych w ramach np. wyprzedaży sprzętu szpitalnego.

Rosnąca dojrzałość rynku powoduje jednak, że coraz częściej lekarze weterynarii będący w takiej sytuacji mają poczucie „jazdy bez ważnego biletu”. Niby nic się nie dzieje, ale jednak jest ta nutka grozy i zagrożenia. Potencjalna (i już realna) kontrola ze strony organu Inspektorów Dozoru Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki powoduje, że szara strefa stopniowo się zmniejsza.

Co jednak grozi za brak zezwolenia? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że odpowiedzialność prawna (i karna) za pracę bez zezwolenia spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej – a więc właścicielu firmy. Wydane zezwolenie jest prawnym potwierdzeniem, że urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące jest stosowane w sposób bezpieczny. Bezpieczny dla naszych pracowników, osób postronnych, czy też mieszkańców w naszym lub sąsiednim budynku. Zezwolenie jest polisą, której brak uniemożliwi nam uniknięcie odpowiedzialności w sytuacji, w której nasi pracownicy, mieszkańcy, osoby postronne lub… nieprzychylna konkurencja postanowi zgłosić fakt niekontrolowanego narażenia na promieniowanie jonizujące do właściwego organu administracyjnego. Takie zgłoszenie, lub samoistna kontrola ze strony Inspektorów Dozoru Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki może mieć różny finał. Od strony finansowej, rozporządzenie Rady Ministrów wskazuje na możliwość nałożenia mandatu karnego w wysokości do pięciokrotności średniej krajowej. Czy to dużo, czy mało – sprawa jest dyskusyjna. Mandat – przy niezastosowaniu się do zaleceń PAA – może być jednak nakładany wielokrotnie.

Co zrobić, jeśli jesteście Państwo w takiej sytuacji i chcielibyście finalnie zalegalizować pracownię? Zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy.