SKUTECZNIE LEGALIZUJEMY
WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE

SKUTECZNIE LEGALIZUJEMY
WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE
  • PROJEKTUJEMY WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE
  • OPRACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WRAZ Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH
  • SPRAWNIE PRZEPROWADZAMY PRZEZ PROCES UZYSKANIA ZEZWOLENIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI NA URUCHOMIENIE PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ ORAZ STOSOWANIE URZĄDZEŃ RTG W TERENIE
  • W PROJEKTOWANIU OSŁON RADIOLOGICZNYCH KŁADZIEMY NACISK NA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW
  • DĄŻYMY DO TEGO, ABY URUCHOMIENIE PRACOWNI BYŁO ROZSĄDNE KOSZTOWO PRZY ZACHOWANIU MINIMALNEGO POZIOMU NARAŻENIA
  • SZKOLIMY PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
  • ZAPEWNIAMY NADZÓR INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ NAD PRACOWNIĄ RENTGENOWSKĄ