• PROJEKTUJEMY WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE
 • OPRACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WRAZ Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH

 • SPRAWNIE PRZEPROWADZAMY PRZEZ PROCES UZYSKANIA ZEZWOLENIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI NA URUCHOMIENIE PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ ORAZ STOSOWANIE URZĄDZEŃ RTG W TERENIE

 • PRZEPROWADZAMY AUDYTY ISTNIEJĄCYCH PRACOWNI PRZED KONTROLAMI PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

 • W PROJEKTOWANIU OSŁON RADIOLOGICZNYCH KŁADZIEMY NACISK NA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

 • DĄŻYMY DO TEGO, ABY URUCHOMIENIE PRACOWNI BYŁO ROZSĄDNE KOSZTOWO PRZY ZACHOWANIU MINIMALNEGO POZIOMU NARAŻENIA

 • SZKOLIMY PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 • PROJEKTUJEMY WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE
 • OPRACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WRAZ Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH

 • SPRAWNIE PRZEPROWADZAMY PRZEZ PROCES UZYSKANIA ZEZWOLENIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI NA URUCHOMIENIE PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ ORAZ STOSOWANIE URZĄDZEŃ RTG W TERENIE

 • PRZEPROWADZAMY AUDYTY ISTNIEJĄCYCH PRACOWNI PRZED KONTROLAMI PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

 • W PROJEKTOWANIU OSŁON RADIOLOGICZNYCH KŁADZIEMY NACISK NA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

 • DĄŻYMY DO TEGO, ABY URUCHOMIENIE PRACOWNI BYŁO ROZSĄDNE KOSZTOWO PRZY ZACHOWANIU MINIMALNEGO POZIOMU NARAŻENIA

 • SZKOLIMY PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 • PROJEKTUJEMY WETERYNARYJNE PRACOWNIE RENTGENOWSKIE 
 • OPRACOWUJEMY DOKUMENTACJĘ OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WRAZ Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH

 • SPRAWNIE PRZEPROWADZAMY PRZEZ PROCES UZYSKANIA ZEZWOLENIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI NA URUCHOMIENIE PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ ORAZ STOSOWANIE URZĄDZEŃ RTG W TERENIE

 • PRZEPROWADZAMY AUDYTY ISTNIEJĄCYCH PRACOWNI PRZED KONTROLĄ PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

 • W PROJEKTOWANIU OSŁON RADIOLOGICZNYCH KŁADZIEMY NACISK NA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

 • DĄŻYMY DO TEGO, ABY URUCHOMIENIE PRACOWNI BYŁO ROZSĄDNE KOSZTOWO PRZY ZACHOWANIU MINIMALNEGO POZIOMU NARAŻENIA

 • SZKOLIMY PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ