Oferujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu Dokumentacji Ochrony Radiologicznej.

Sugerujemy optymalne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy z aparatami RTG w diagnostyce zwierząt – w pracowni i/lub w terenie.

W oparciu o wspólnie uzgodnione rozwiązania osłonowe, przygotowujemy kompletną Dokumentację Ochrony Radiologicznej - niezbędną do uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Pomagamy w przygotowaniu wniosku o uzyskanie zezwolenia. Oferujemy krótkie terminy realizacji zleceń.

Zapraszamy do kontaktu.